Nazwa projektu:

„Wdrożenie e-usług dla Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach” w ramach Osi priorytetowej II „ Wzrost e-potencjału Mazowsza”

Krótki opis projektu:

Projekt polega na informatyzacji Przychodni w Ząbkach wraz z wdrożeniem e-usług medycznych w celu przeniesienia procesów zachodzących w ZOZ na platformę elektroniczną on-line, dzięki czemu będzie możliwe oferowanie 8 szt. E-usług medycznych na poziomie 3 dojrzałości A2C, a także prowadzenie elektronicznego obiegu informacji/dokumentacji w placówce. Interesariusze projektu to: pacjenci, personel ZOZ.

 

Wartość projektu ogółem: 618 130,00 PLN

 

Wartość dofinansowania Funduszy Europejskich: 395 600,00 PLN

)

Pliki do pobrania