Miejska Przychodnia Zdrowia SPZOZ

Rejestracja ogólna dorosłych:
Poniedziałek -Piątek: 7:00-18:00

Rejestracja ogólna dzieci:
Poniedziałek -Piątek: 7:00-18:00

Szczegółowe dane kontaktowe